Holotrop légzés és holotrop tudatállapot
Dr. Grof Stanislav a holotróp légzés tanító mestere.
1931-ben született Prágában, ott végzett orvosi egyetemet, majd később pszichoanalitikusi képesítést is szerzett. 1967-ben az USA-ba költözött, ahol jelenleg is él és dolgozik.
A San Franciscótól délre, egy meredek partszakaszon elhelyezkedő Esalen Intézet az alternatív pszichológia Mekkája!
A hatvanas években alakult meg a haladó diákmozgalmak hatására. Megalapítói Michael Murphy és Richard Price, akikhez hamarosan olyan ismert pszichológusok csatlakoztak, mint Abraham Maslow, Fritz Perls, valamint Aldous Huxley, az emberi képességek kibontakozását támogató mozgalom hívei. Esalenben ma a testi technikák állnak előtérben, mint az aikidó nevű japán harcművészeti ág, vagy a rolfing, a kötőszövetek mélyszerkezeti masszázsa. A spirituális módszerek közül megtalálható itt a transzperszonális pszichológia eszköztárába sorolható zazen és a holotróp terápia.
A holotróp terápia, ahogy a fogalom is utal rá, a személyiség egészét szem előtt tartó módszer. Bizonyos tekintetben a sámánizmusra emlékeztet, de ugyanakkor C. G. Jung pszichoterápiájára is.
A következő oldalon Dr. Stanislav Grof „A jövő pszichológiája" című, németül is kiadott könyvéből szeretnék egy részt magyar fordításban átadni:
„Holotróp tudatállapot és az emberi történelem

Ha megfigyeljük, hogy milyen holotróp tudatállapotok játszottak szerepet az emberi történelemben, akkor meglep az a lényeges különbség, ami az iparosodott társadalomnak a régi, iparosodás előtti kultúrákkal való összehasonlításából következik. Velük ellentétben a bennszülött kultúrák a legnagyobb tisztelettel viseltettek a holotróp állapottal szemben, időt és fáradságot szenteltek neki, hogy egy biztos utat fejlesszenek ki bevezetéséhez. Ezek voltak lelki életük alapjai, bázisai. A rendkívüli tudatállapotok, amelyeket a szertartások során elértek, lehetővé tették, hogy kapcsolatba kerüljenek az Istenséggel, a természeti erőkkel. Az így elindított tudatállapotok egy másik téren is fontos szerepet játszottak, segítettek a betegségek diagnosztizálásában, gyógyításában.
A bennszülött kultúrák gyakran figyelemreméltó tudással rendelkeztek a természetes gyógymódokat illetően, és első helyen a metafizikai gyógyászat állt. A gyógyítás gyakran holotróp tudatállapotban történt, amit vagy a gyógyító hozott létre a páciensnél, vagy mind a ketten ebben az állapotban voltak. Nem egyszer egy egész törzsi csoport transzba esett, mint ahogy még most is létezik ez a kung busmanoknál az afrikai Kalahári sivatagban.
A holotróp transzállapotok az intuíció és az érzéken túli észlelés művelését szolgálták. Ez számukra segítséget jelentett. Ezt a segítséget alkalmazták elveszett személyek vagy tárgyak megtalálásához, a különböző helyeken tartózkodó emberek közötti információcseréhez. Ezen kívül rítusok, művészi inspirációk, képek, szobrok, ideák kialakulását segítették elő.
Mindezek az iparosodás előtt a társadalom kulturális életében nem kaptak nagy jelentőséget. Hogy milyen fontosak voltak a régi kultúrák számára, az akkor derül ki csak igazán, ha figyelembe veszszük az ilyen módszerekbe fektetett jelentős időt és energiát. Ezek a lelki természetű rítusok tudatváltoztató procedúrák voltak.
A metódusok sokféleképpen kombinálták a zenét, a ritmikus táncot, az éneket, a lélegzés ritmikus változtatását. Ezeket különleges módszerek kifejlesztésére, az észlelési spektrum megváltoztatására alkalmazták.
A társadalmi elkülönülés és az érzéki benyomások lecsökkentése szintén fontos szerepet játszottak. Barlangokban, sivatagokban, magasan a hegyek között töltöttek huzamosabb időt, más fiziológiai beavatkozásokhoz folyamodva, mint: böjt, folyadékelvonás, masszív vérlecsapolás. A legendás isteni varázsitalt, amelyet az óperzsa Zendawesta Haoma és az indiai Soma egyaránt használt, szakrális szertartásaihoz az indoárja törzsi kultúra is átvette néhány ezer évvel ezelőtt.
A véda vallás és filozófia keletkezése olyan ismereteken alapszik, amiket ennek az italnak az élvezete során nyertek. Alkalmazták a kendert, amit különböző módon elkészítve szívtak. Használták testi-lelki kikapcsolódásra, élvezeti célra vagy pedig vallási ceremóniákhoz. A helynek megfelelően nevezték hasisnak, charasnak, kifnek vagy marihuanának. Különféle csoportoknál, mint például a Brahman, a Sufi rend vagy a jamaikai Rastafaris, e növény szent volt. A megfelelő vezetők mind tudatosan alkalmazták ezeket a szereket a változó tudatállapotok elérése érdekében."
Fontosnak tartottam e rész leírását, mivel olvasáskor úgy hatott rám, mintha gyökereimet találtam volna meg, melyek ismeretével sokkal könnyebb a táplálék felszívása! E sorokat olvasva hatni éreztem az Univerzum egységét, hogy minden embertársammal összeköttetésben és a tudattalan síkján rokonságban vagyok, egy vagyok magammal, egy vagyok az Univerzummal.
Egy olyan ősi tudatállapottal áll módunkban megismerkedni most, a 20. század közepén, amely mindig is volt, és mindig is lesz, ha megéljük a jelent. Ott van bennünk, csak észre kell vennünk. Látnunk kell, hisz az ember csak azt látja, amit akar. Ideje hát, hogy lássuk!
Grof már 1954-ben használt LSD-t az önmagán végzett kísérletekhez és a betegek kezelésére.
A rozs kalászain élősködő gomba, az anyarozs és az anyarozzsal fertőzött gabona lisztje szörnyű betegséget okozott a középkor kezdetén. Elhaltak az ember ujjai, a kezén és a lábán egyaránt. Az anyarozsból a modern kémia és gyógyszertani kutatások igen fontos és értékes gyógyszer anyagát állították elő. Méhvérzést csillapító és migrénellenes szerként nagyon bevált. Így egészen természetes törekvés volt minden lehetségest megtenni az újabb, hatásosabb készítmény teljes kémiai úton való előállítása érdekében. A kémiai kutatások alapjául az a felismerés szolgált, hogy a természetes anyarozs-
alkaloidok alapja, a lizergsav, könnyen kapcsolható más molekulákhoz. Így készítette el 1938-ban Hoffmann a lizergsav egyik származékát, a lizergsav-dietilamidot, amit azóta az LSD rövidítéseként ismerünk. Az LSD súlyos zavarokat okoz majdnem minden érzékszerv működésében, akárcsak a pszichés funkciókban. Nagyon kis mennyiség, 1/20-ad milligramm is képes kiváltani az emberi szervezetben a következő hatásokat: pupillatágulat, szapora pulzus és a vércukorszint emelkedése. Egy óra múlva színes látási hallucinációk, félelmetes víziók jelentkeznek, bekövetkezik a személyiség elvesztése vagy széthasadása, megszűnik az időben és térben való tájékozódás, majd erős izgatottság lép fel. Igen gyakori az LSD használatában, hogy az ember kívülről szemléli magát. Grof 1967-től az Egyesült Államokban folytatta tevékenységét, itt is LSD alkalmazásával kutatta az ellenőrzött droghasználat hatásait alkoholistákon és rákban szenvedőkön.
Később a drogok helyett intenzív légzéstechnikát használt
hasonló sikerrel. A holotróp terápiával kapcsolatos tapasztalatait Grof számos könyvben és tanulmányban ismertette. Írásai a tudattalan gazdag panorámájára nyitnak ablakot - senki előtte nem volt képes ilyen mélyen bevilágítani a tudattalan óceánjának legvégső zugába is.